Thiết bị lắc chai

Thiết bị thí nghiệm truyền nhiệt

Tủ hút khí độc

Bàn ghế

Ghế xoay

Bảng viết di động

Trung Tâm Nghiên Cứu & Ưng Dụng Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923833852 , MST: 1800424257-005
Email; ptluong@ctu.edu.vn