• Giám đốc: Phan Thanh Lương

SĐT: 0989963042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Phó giám đốc: Nguyễn Nhựt Duy

SĐT: 0977298770

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung Tâm Nghiên Cứu & Ưng Dụng Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923833852 , MST: 1800424257-005
Email; ptluong@ctu.edu.vn